24 Mayıs 2018

BURDA TEMMUZ 2018 ILK DUYURU


BURDA TEMMUZ 2018 ILK DUYURU,Первый анонс Burda 7/2018,Burda Temmuz ilk duyuru 7/2018,Burda Temmuz 2018,Burda Style July 2018,Burda Style Magazine 2018/7,Burda Dergisi ilk duyurusu,Burda yeni sayısı,Burda gelecek ay yeni sayısı,burda july 2018/7,

04 Mayıs 2018

BURDA HAZIRAN 6/2018 TEKNIK CIZIMLI TUM MODELLER


BURDA HAZİRAN 6/2018 TEKNİK ÇİZİMLERİ,Burda Style June 2018/6 Technical Drawings,

Teknik çizimler Burda 6/2018,Технические рисунки Burda 6/2018,Burda Dergisi Haziran 2018,
Burda Style June 2018,Burda Dergisi Haziran Sayısı,Burda Haziran 2018