13 Haziran 2019

Drapaj Çalışması


Drapaj Çalışması,drapaj yöntemiyle kalıp hazırlama,drapaj dersi izle,
Drapaj, Fransızca bir kelimedir. giysiye verilen büzgüler, bolluk ve şekiller demektir. Drapaj, tekniğinin uygulanmasında bir manken kullanılır. Eğer çalışacağımız beden ölçüleri cansız mankenle uyuşmuyorsa cansız manken çeşitli maddelerle (örneğin: tahta elyaf) doldurulur. 3 Boyutlu olarak manken üzerinde model çalışmaları yapılır ve bu çalışmalar kalıplara aktarılır.Bazı modellerin (drapeli, asimetrik vb.) kalıplarının biçki yöntemi ile çıkarılması zor ya da oldukça uğraştırıcıdır. Bu tür modellerin kalıplarının drapaj yöntemi ile çıkarılması işi kolaylaştırmaktadır. Drapaj çalışma, prova yapma yeteneğini kazandırır ve geliştirir. Model yaratma yeteneğinin gelişmesini sağlar. Kumaşların özelliklerini tanımayı ,Model ayrıntılarının (kuplar, kollar, cepler, etek ve beden vb.) oranlarını bir bütünde görmeyi ve estetik açıdan uyumunu ayarlayabilmeyi sağlar. Oransız ve asimetrik vücutlara uygun modelleri seçme ve belirli kurallara göre çalışma yeteneğinin kazandırılmasını sağlar.

Drapaj, insan bedeni veya cansız manken üzerinde kumaşa şekil verilmesi işlemidir. Canlı veya cansız manken üzerinde kâğıt veya kumaşla istenilen bir giysi modelinin kalıbı drapaj yoluyla elde edilebilir. Yani drapaj, canlı veya cansız manken üzerinde genellikle her türlü giysi (etek, bluz, elbise vb.) kalıbı elde etmek için kullanılan bir tekniktir.

Drapaj Çalışmayı Gerektiren Durumlar
Model özelliği :Bazı modellerin (drapeli, asimetrik vb.) kalıplarının biçki yöntemi ile çıkarılması zor ya da oldukça uğraştırıcıdır. Bu tür modellerin kalıplarının drapaj yöntemi ile çıkarılması işi kolaylaştırmaktadır.

Modelin tümünü görmek: Uygulanmak istenen bir modelin manken üzerinde nasıl duracağını görmek için de drapaj tekniği kullanılmaktadır.

Oransız vücutlarda: Bazı vücutlarda kalıp ve biçki uygulama olanağı oldukça zordur. Örneğin; beden boyu, kalça düşüklüğü vücutla orantılı değildir, çok şişman ya da çok zayıftır veya vücudun sağ ve sol tarafı arasında farklılıklar vardır. Bunun gibi durumlarda drapaj tekniğinin kullanılması daha avantajlıdır.

Prova ve kontrol alıştırmaları yapmak için: Prova ve kontrol alıştırmaları yapmak için de drapaj çalışılmaktadır.
Drapajın Giyimdeki Yeri ve Önemi
Drapaj tekniği ile kalıp elde etmek için insan vücudunu çok iyi tanımak gerekir. Bunun için drapaj çalışan kişinin insan anatomisini çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanan drapaj insan hareketlerini kısıtlamadığı için daha rahat kullanım sağlar.
 Drapaj çalışmanın sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
Drapaj çalışma, prova yapma yeteneğini kazandırır ve geliştirir.
Model yaratma yeteneğinin gelişmesini sağlar.
Kumaşların özelliklerini tanımayı sağlar.
Model ayrıntılarının (kuplar, kollar, cepler, etek ve beden vb.) oranlarını bir bütünde görmeyi ve estetik açıdan uyumunu ayarlayabilmeyi sağlar.
Oransız ve asimetrik vücutlara uygun modelleri seçme ve belirli kurallara göre çalışma yeteneğinin kazandırılmasını sağlar.
Drapaj Çalışmada Kullanılan Araç-Gereçler
Drapaj Modelleme Malzemesi: Mülaj kâğıdı, amerikan bezi, patiska vb. kumaşlar kullanılabilir.

Cansız manken: Kadın, erkek ve çocuk için birçok cansız manken çeşidi vardır. Ölçülere uygun bir cansız manken seçiniz. Canlı manken üzerinde de drapaj çalışılmaktadır. Ancak yeni başlayanlar için canlı manken ile çalışmak önerilmemektedir.

Tahta pamuk: Cansız mankeni doldurmak için kullanılmaktadır. Çeşitli elyaf, vatka, metre pamuk vb. malzemeler de kullanılmaktadır.

Kesim masası: Standart boyut 3 m. boyunda, 1,5 m. eninde, 91,5 cm. yüksekliğinde olmalıdır. Bu boyut çoğu kumaş genişliğine uymakta ve tam boy bir gece elbisesine izin verir. Yükseklik, ayakta rahat çalışmaya elverişli olmalıdır.

Ayna: Durulan yerin arkasına yerleştirilmiş bir ayna, çalışanın drapajın dört bir yandan görmesine imkân sağlar.

Makas: Kumaş, kâğıt ve karton kesmek için kullanılır. Küçük makaslar dikiş yeri karşılıklarını işaretlemek amaçlı kullanılır.

Ekstrafor: Cansız manken üzerinde rehber çizgileri ( bel, kalça vb.) belirlemede kullanılır. İnce bir ekstrafor ( ya da kurdele) kullanılmalıdır.

Dik açı cetveli: Drapaj esnasında dik açı elde etmek ve kalıp üzerinde gerekli düzeltmeleri yapmak için gereklidir.

Rulet: Drapaj parçalarının çizgi ve işaretlerini kâğıda ya da kartona aktarma işleminde kullanılır.

Pistole ve riga takımı: Kalıp üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparken kavisleri çizmek için kullanılır.

Kalemler: HB işaretli yumuşak kalemler, suda çözünür kalemler ya da çizgi taşları kumaş veya kağıt işaretleme ve çiziminde kullanışlıdır. Ancak bazı ipek ve satenlerde leke bırakırlar. ‘Eriyip giden’ kalemler, kaybolmadan önce birkaç saat leke bırakırlar ve bu kalemler çoğu kumaşlar için kullanışlıdır.

Toplu iğneler: İnce ve uzun olmalıdır. Özellikle çelik toplu iğneler kumaştan çıkarıldıktan sonra iz bırakmaz. İnce-özel kumaşlar için çok ince çelik iğneler kullanılmalıdır.